Tekencapaciteit

Heeft een architectenbureau incidenteel een te grote hoeveelheid tekenwerk - en dreigen deadlines niet gehaald te kunnen worden - dan kan ik meestal op zeer korte termijn bijspringen. Ik heb hiervoor tevens het door veel bureaus gebruikte tekenpakket Delta-Pi tot mijn beschikking.

De fase die zich bij uitstek voor een dergelijke ondersteuning leent, is de bouwuitvoering. Op basis van het bestek en de bijbehorende bestektekeningen wordt een project hierbij volledig uitgewerkt, zodat er geen bouwtechnische vragen meer openstaan. Dit omvat onder andere:

  • Uitwerking in extra bouwkundige details, kozijnstaten, traptekeningen, etc.
  • Bestaande tekeningen voorzien van extra informatie, zoals detailmaatvoering, lagen- en koppenmaten, kozijnmerken, etc.
  • Doorvoeren van aanpassingen als gevolg van wijzigingen van opdrachtgever, architect, constructeur, adviseur en kopers.

Een voorbeeld is het project van 37 woningen op het "Landgoed Driessen" te Waalwijk van Inbo Architecten:

De woningen zijn onderverdeeld in 3 types, waarbinnen 8 verschillende varianten, en zijn met de bijbehorende bergingen samengevoegd in verschillende blokken.

Klik hier voor het bekijken van de werktekening van één van de woningplattegronden.

(Om het dwf-document te kunnen bekijken moet Autodesk Design Review (niét DWF viewer) geïnstalleerd zijn op uw computer)

Een voorbeeld van ondersteunend tekenwerk in een vroeger stadium is dit definitieve ontwerp van 10 luxe appartementen aan de Woestduinlaan te Doorn voor Inbo Architecten.

In nauw overleg met de betreffende projectleider, zijn op uurbasis de ontwerpwijzigingen naar aanleiding van het oordeel van de welstandscommissie doorgevoerd.