Aan- / verbouw

Verbouwingen behoren vanwege hun kleinschaligheid tot de veel voorkomende werkzaamheden van een zelfstandig bouwkundige. De hoeveelheid vast te leggen informatie kan echter - afhankelijk van het doel van de opgave - per opdracht wezenlijk verschillen. Voor de opdrachtgever zijn over het algemeen onderstaande aspecten elk in meer of mindere mate van belang:
  • Het visualiseren van de wensen
  • Het vertalen van de wensen naar bouwtechniek
  • Het verkrijgen van een bouwvergunning bij de gemeentelijke instantie
  • De basis leggen voor een heldere overeenkomst met degene die het werk gaat uitvoeren

Op deze pagina 2 voorbeelden van gerealiseerde werken, met een groot verschil in zowel benadering als omvang.

Het eerste project betreft de woning van Hans en Jolanda Pol aan de Burgemeester Prinslaan te Ede. De wens was een extra verdieping en diverse aanpassingen op de begane grond. De gemeente stemde in met de ontwerpschets van Reinier Ubels van MIX architectuur:

 
Bestaand    Nieuw
De architect wilde graag waarborgen dat zijn ontwerp zorgvuldig door de aannemer zou worden gevolgd. De opdrachtgever wilde graag een goed onderbouwde onderhandeling met de aannemer kunnen aangaan. Uiteraard waren dus zowel een gedetailleerde tekening als een uitgebreide technische omschrijving van belang.

Er is een uitgebreide inmeting ter plaatse uitgevoerd. De constructie werd voor rekening genomen van een apart bureau.

Klik hier voor het bekijken van de tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie, inclusief enkele details.

Klik hier voor het bekijken van de technische omschrijving.

Het tweede project betreft de uitbreiding van de woning van dhr. Wijmer aan de Palmstraat te Utrecht. De woning stamt uit het begin van de vorige eeuw en bevindt zich op een klein perceel in het centrum van de stad. Gedetailleerde tekeningen van de bestaande situatie waren niet in het gemeentelijk archief aanwezig. Dhr. Wijmer wilde graag dat de kleine berging in zijn achtertuin (zie foto) plaats zou maken voor een aangebouwde badkamer.

Dhr. Wijmer wist echter niet precies wat er mogelijk was en welke stappen er nodig waren om zijn plan te kunnen realiseren.

In goed overleg is een eenvoudige tekening gemaakt, die zowel voldoende was voor het verkrijgen van de bouwvergunning als voor het aanvragen van offertes bij verschillende aannemers.

Voor het maken van de constructieberekening is een constructeur in de hand genomen.

In tegenstelling tot het eerder beschreven project kon dus een goed resultaat worden behaald met een beperkte hoeveelheid vastgelegde informatie, waarmee de kosten voor de opdrachtgever konden worden bespaard.

Klik hier voor het bekijken van de tekening.

Enkele voorbeelden van overige recente projecten zijn: